your-image-description

Nákup na splátky

Vitajte v časti „nákup na splátky“, kde si vysvetlíme postup pri zaobstaraní tovaru pomocou spoločnosti Home Credit.


Nákup cez e-shop je jednoduchý postup zložený zo štyroch bodov:


1. Vyberte si z našej ponuky tovaru v minimálnej hodnote 40 €, ktorý chcete nakúpiť na splátky.
2. V objednávkovom procese zvoľte platobnú metódu „nákup na splátky“ .
3. Po dokončení objednávky, vás z E-Shopu presmeruje na stránky Home Credit, kde si zvolíte vhodné splátky a zmluvu potvrdíte pomocou SMS.
4. Vybavené. Teraz už len počkať kým vám tovar dorazí domov.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Home Credit
Podmienky schválenia podľa zamestnania

Zamestnanec SR

nie je potrebné dokladovať príjem (Príjem overujeme cez Soc. poisťovňu.) Ak nám poisťovňa príjem nepotvrdí, je nutné doložiť:
- 3 posledné výpisy z účtu alebo
- 3 výplatné pásky alebo
- Potvrdenie o príjme na tlačive HC

Štátny zamestnanec SR

je nutné dokladovať príjem za 3 mesiace
- 3 kompletné výpisy z účtu alebo
- 3 výplatné pásky alebo
- Potvrdenie o príjme na tlačive HC

Zamestnanec v zahraničí EU

je potrebné doložiť tieto doklady
 - Kompletná pracovná zmluva (Opečiatkovaná a podpísaná)
- 3 výpisy z účtu alebo 3 výplatné pásky

Starobný dôchodca

overuje sa cez Soc. poisťovňu ( ak poisťovňa príjem nepotvrdí, je nutné doložiť dôchodkový výmer alebo výpis z účtu)

Invalidný dôchodca

overuje sa cez Soc. poisťovňu ( ak poisťovňa príjem nepotvrdí je nutné doložiť dôchodkový výmer alebo výpis z účtu)

Výsluhový dôchodca

je nutné doložiť výmer o výsluhovom dôchodku, nie však starší ako jeden rok

Opatrovateľský príspevok na príslušníka rodiny

Rozhodnutie o priznaní príspevku na opatrovanie osoby ZŤP a k tomu buď posledný výpis z bankového účtu s viditeľným príspevkom alebo poštovou poukážkou za posledný mesiac s príspevkom

Opatrovateľ v zahraničí ( živnostník)

- komplet daňové priznanie zo SR a potvrdenie o podaní
- 3 výpisy z účtu
- potvrdenie o zaplatení dane zo SR
- zmluva s rodinou

Podnikateľ

komplet daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania a 3 výpisy z účtu

 

Najčastejšie otázky  

Kto môže žiadať o úver?

Fyzická osoba, podnikateľ, dôchodca (starobný, invalidný a výsluhový), zamestnanec SR, štátny zamestnanec SR, zamestnanec v zahraničí, EU, opatrovateľ ( živnostník) , opatrovateľ v rodine.

Aká je minimálna čiastka nákupu cez Home Credit?

Pri nákupe v e-shope, je minimálna výška nákupu 40 €.

Kto môže žiadať o úver?

Právnická alebo fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá má pravidelný príjem.

Je isté že úver dostanem?

Isté nie je veru nič, no Home Credit vám poskytne možnosť splácania až po riadnom preverení a posúdení vašej schopnosti riadne a včas splácať spotrebný úver.

Je nutný doklad o príjme?

Áno, pre doloženie príjmu je potreba (napr. potvrdenie o výške príjmu, výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, výplatné pásky s pracovnou zmluvou alebo rozhodnutie o priznaní odmeny pestúna).

Je možné od zmluvy s Home Credit odstúpiť?

Áno. V lehote do 14 prac. dní od jej podpisu.

Kedy môžem očakávať objednaný tovar?

Tovar vám môžeme odoslať až po schválení úveru spoločnosťou Home Credit spolu s podpísanou zmluvou a potrebnými dokladmi.

Môžem úver splatiť predčasne?

Áno. Z dôvodu predčasného splatenia úveru alebo mimoriadnej platby splátok radšej vopred kontaktujte klientsku linku spoločnosti Home Credit na čísle 0850 111 118.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Home Credit


Postup pri nákupe tovaru na splátky v predajni 

Na splátky kúpite čokoľvek už od 40 €.
- Vopred nemusíte platíte ani korunu.
- Všetko vyriešite pohodlne on line z domu alebo na našom výdajnom mieste.
- Ušetrite Matičku Zem. Zmluvu podpíšete elektronicky.
- Výšku mesačnej splátky a dĺžku splácania si môžete vopred vybrať s predajcom alebo v splátkovej kalkulačke v e-shope.

Ako bude prebiehať nákup  na splátky:
- S predajcom si vyberiete výšku mesačnej splátky a počet mesiacov splácania, ktoré budú pre vás najviac vyhovujúce.
- Predložíte doklady potrebné pre schválenie žiadosti a spíšete  žiadosť o splátkový úver. Následne ju odošleme splátkovej spoločnosti na posúdenie.
- Splátková spoločnosť zvykne do niekoľkých minút vašu žiadosť posúdiť.
- Ak je vaša žiadosť schválená, s predajcom podpíšete požadované formuláre.
 

O úver môže požiadať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má pravidelný a trvalý zdroj príjmov. Teda:
- Zamestnanec SR
- Štátny zamestnanec SR
-  Zamestnanec v zahraničí v EU

-  Dôchodca (starobný, invalidný, výsluhový)
- Opatrovateľ  ZŤP osoby
- Opatrovateľ v zahraničí (živnostník)
- Podnikateľ

Doklady ktoré budete potrebovať k nákupu na splátky:
- Občiansky preukaz
- Ak ste zamestnanec SR a nepodarí sa overiť váš príjem cez Sociálnu poisťovňu, bude potrebné doložiť: 3 výplatné pásky alebo 3 kompletné výpisy z účtu alebo potvrdenie o príjme na tlačive HC.
- Ak ste štátny zamestnanec je nutné dokladovať príjem za posledné 3 mesiace: 3 výplatné pásky alebo 3 kompletné výpisy z účtu alebo potvrdenie o príjme na tlačive HC.
- Ak ste zamestnanec v zahraničí v EU je potrebné doložiť tieto doklady: kompletná pracovná zmluva (opečiatkovaná a podpísaná), 3 výpisy z účtu alebo 3 výplatné pásky.
- Ak ste dôchodcastarobný: overuje sa váš príjem cez sociálnu poisťovňu. Ak sa nepodarí overiť je potrebné doložiť dôchodkový výmer alebo výpis z účtu.
 - invalidný: overuje sa váš príjem cez sociálnu poisťovňu. Ak sa nepodarí overiť je potrebné doložiť dôchodkový výmer.
 - výsluhový: je nutné doložiť výmer o výsluhovom dôchodku nie starší ako jeden rok
- Ak poberáte príspevok na príslušníka rodiny je potrebné zdokladovať rozhodnutie o priznaní príspevku na opatrovanie ZŤP osoby a k tomu buď posledný výpis z bankového účtu s viditeľným príspevkom alebo poštovú poukážku za posledný mesiac s príspevkom.
- Ak ste zamestnaný ako opatrovateľ v zahraničí (živnostník) je potrebné zdokladovať komplet daňové priznanie zo SR a potvrdenie o jeho podaní, 3 výpisy z účtu, potvrdenie o vyplatení dane zo SR a zmluvu s rodinou o ktorú sa staráte.
- Ak ste podnikateľ je potrebne zdokladovať komplet daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania a 3 výpisy z účtu.


×
your-image-description