your-image-description

Poistenie

Dobrý deň, vítame vás v sekcii "Poistenie", kde si môžete pozrieť možnosti a podmienky poistenia vášho mobilného telefónu alebo tabletu.

Ušetrite si zbytočné starosti a peniaze pri poškodení alebo krádeži mobilného telefónu s

 

Poistenie proti rozbitiu displeja mobilného telefónu alebo tabletu

Displej predstavuje najrizikovejšiu súčasť vášho zariadenia
. Jeho poistením získate v prípade rozbitia nárok na okamžitú a profesionálnu opravu v overenom servise. Vyberte si v našom e-shope vhodné poistenie pre vás a všetko následne zaplatíte jednou platbou a poistná zmluva bude automaticky zaslaná na váš email.Displej je najkrehkejšou súčasťou telefónu, v priemere sa každý štvrtý displej poškodí alebo rozbije. Oprava alebo výmena v autorizovanom servise je pritom veľmi nákladná položka, ktorá niekedy zodpovedá až polovice ceny zariadenia. Pričom s naším poistením máte opravu displeja zabezpečenú pri prípadnom poškodení. Na dopravu do a z nášho servisu Vám finančne prispejeme.

Spoluúčasť je iba 4 EUR, ak ma telefón ochranné sklo.


Vaše výhody:

  • Rýchla a kvalitná oprava poškodeného displeja alebo jeho výmena.
  • Úhrada nákladov na dopravu, pokiaľ využijete nami vybraný servis.
  • Poistenie sa vzťahuje k danému produktu a to po celom svete.
  • Ak zariadenie darujete, poistenie prejde automaticky na nového majiteľa.
  • Je možné dojednať poistenie pre nové aj použité prístroje.


Poistenie displeja

Rozbitie alebo poškodenie displeja patrí k najväčším rizikám pre Váš mobilný telefón a tablet, a práve preto sme pre Vás pripravili jedinečné poistné krytie. V prípade poistnej udalosti bude vaše zariadenie neodkladne opravené v autorizovanom servise. Poistenie si vieje zriadiť v nákupnom procese, po vložení mobilného telefónu do košíka zaškrtnite príslušné políčko "Poistenie displeja mobilných telefónov a tabletov" a pridáte toto poistenie k vášmu vybranému telefónu.

Na čo sa poistenie vzťahuje?

 Nové mobilné telefóny a tablety.
 Použité telefóny a tablety, ktoré nie sú staršie ako 4 roky.
 Poistné plnenie je formou úhrady primeraných nákladov na opravu poškodenia alebo výmenu displeja.


Na čo sa poistenie nevzťahuje?

❌ Škody spôsobené pod vplyvom alkoholu, psychotropných látok a drog alebo škody spôsobené úmyselne.
❌ 
Škody spôsobené odcudzením zariadenia.
❌ 
Škody, za ktoré je zodpovedný výrobca.
❌ 
Škody spôsobené na dátach, software a obale.


Poistná              čiastka
v € 

Poistné
na
1 rok

 
Spoluúčasť
bez
ochranného
skla

Náhrada
pri úplnom
poškodení

0 - 200

21 €

15 €

40 €

200 - 300

28 €

25 €

55 €

300 - 500

40 €

30 €

65 €

500 - 700

55 €

40 €

85 €

700 - 1 000

105 €

70 €

120 €


Spoluúčast s ochranným sklom 4 €
Všetky tarify sú vrátane slovenskej dane z poistenia (8%)

 Poistné podmienky
 Informačný dokument

 Poistenie mobilného telefónu v prípade krádeže alebo totálneho zničenia

Spadol Vám telefón
na zem alebo do vody, alebo Vám ho ukradli? Poistenie pre všetky prípady - najlepšie krytie na trhu. Pri krádeži alebo trvalom poškodení obdržíte voucher na kúpu nového telefónu. Spoluúčasť je len 10% z ceny produktu.Získajte istotu, že v prípade poškodenia či krádeže svojho telefónu neprídete o Váše peniaze. Poistenie si vieje zriadiť v nákupnom procese, po vložení mobilného telefónu do košíka zaškrtnite príslušné políčko "Poistenie mobilných telefónov proti poškodeniu a krádeži" a pridáte toto poistenie k vášmu vybranému telefónu. Všetko následne zaplatíte jednou platbou a poistná zmluva bude automaticky zaslaná na váš email.

Vaše výhody:

  • Úhrada výdavkov na obstaranie nového telefónu pri krádeži alebo totálnom zničení.
  • Rýchla a kvalitná oprava poškodeného telefónu alebo jeho časti (napr. displeje).
  • Poistenie sa vzťahuje k danému produktu a to po celom svete.
  • Ak telefón darujete, poistenie prejde na nového majiteľa.
  • Spoluúčasť iba 10%.Poistenie mobilov

Ponúkame najširší rozsah poistenia na trhu, ktoré platí na Slovensku, aj v celom svete. Nezohľadňujeme amortizáciu, pri škode obdržíte voucher na nový výrobok. Vašu poistnú udalosť vyriešime online do 7 pracovných dní. Toto poistenie je určené v prípade, že dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu vášho mobilného telefónu.


       
Na čo sa poistenie vstahuje?

 
Neopatrné zaobchádzanie s mobilom a nehoda.
 
Krádež spáchaná vlámaním a lúpežou.
 
Vandalizmus.
 
Živelná pohroma, požiar a poškodenie dymom.
 
Prepätie a podpätie v sieti.


Na čo sa poistenie nevstahuje?

❌ 
Úmyselné poškodenie.
❌ 
Strata.
❌ 
Opotrebovanie, korózie a pod.
❌ 
Pravidelne alebo často menené diely.
❌ 
Záručné opravy.
❌ 
Pôsobenie (elektro)magnetických polí.

Poistná
čiastka
v € 

Poistné
na
1 rok

Spoluúčasť
bez
ochranného
skla

Náhrada
pri úplnom
poškodení

0 - 200

 21 €

 15 €

 40 €

200 - 300

 28 €

 25 €

 55 €

300 - 500

 40 €

 30 €

 65 €

500 - 700

 55 €

 40 €

 85 €

700 - 1 000

 105 €

 70 €

 120 €

 

Spoluúčast s ochranným sklom 4 €
Všetky tarify sú vrátane slovenskej dane z poistenia (8%)

Poistné podmienky
Informačný dokument

Poistenie zabezpečuje Spoločnosť TUITO s.r.o.


Informácie o sprostredkovateľovi 
Sprostredkovateľ je poisťovacím sprostredkovateľom, ktorý je zapísaný do registra vedeného Českou národnou bankou podľa zákona o distribúcii poistení, a to ako samostatný sprostredkovateľ prevádzkujúce činnosť sprostredkovania poistenia. Územným rozsahom činnosti je Česká republika. Zápis v registri je možné overiť na nasledujúcej internetovej adrese ČNB: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz.

 


 

×
your-image-description