your-image-description

Formulár na odstúpenie zmluvy

pre e-shop TVOJFON.sk
(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V. Telefón: 0905871127, e-mail: reklamacie@tvojfon.sk

Reklamácie posielajte na adresu Jána Hollého 180/60, Michalovce 07101, Slovensko. V prípade odoslania na inú adresu Vám budú vrátene balíky naspäť, a za prípadné finančné náklady pri preposlaní na zlú adresu nezodpovedáme.

Zákazník:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:.....................................................................................

Ulica, číslo:.................................................................................................................................. 

Mesto:..........................................................................................................................................

PSČ:..............................................................................................................................................

Telefón:........................................................................................................................................ 

Email:........................................................................................................................................... 

IČO:............................................................................................................................................. 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar: 

........................................................................................................................................................

 

Číslo objednávky: .....................................................................................................................

Dátum objednania:..................................................................................................................

Dátum prijatia:...........................................................................................................................

Sumu za vrátený tovar  si želám vrátiť:..............................................................................

na bankový účet / IBAN /:.......................................................................................................

šekom na adresu: ........................................................................................................................

Dátum:.........................                                                                                .........................................................

Podpis kupujúceho

                                                                      (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

TVOJFON.sk- FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY stiahnuť

 

 

×
your-image-description