Slovník pojmov - mikroskopy

Mikroskopy

 

Čo je Barlowová šošovka?

Táto šošovka je určená pre mikroskopy. Ide o divergentná šošovka, ktorá vynásobí následné zväčšenie pri monokulárnych a školských mikroskopoch. Vkladá sa do monokulárneho tubusu  mikroskopu spoločne s okulárom, ktorý sa vloží nakoniec.  Jej povytiahnutým, alebo naopak zasunutím z tubusu alebo tubusu je možné súvislé meniť zväčšenie.

 

Čo je binokulárny mikroskop?

Binokulárny mikroskop je optický mikroskop s dvoma pozorovacími okulármi, ktorý výrazne uľahčuje sledovanie a znižuje namáhanie očí pri pozorovaní zmenšených objektov. Väčšina mikroskopov sú binokulárne mikroskopy.

 

Čo je elektrónový mikroskop?

Elektrónová mikroskopia (EM) je špeciálny vedecký typ mikroskopu, ktorým sa pozorujú biologické a nebiologické vzorky s vysokým rozlíšením. Používa sa predovšetkým v biomedicínskom výskume na skúmanie podrobnej štruktúry tkanív a buniek. Na dosiahnutie enormných zväčšenú obrazu využíva zväzok elektrónových lúčov (až 100-násobné zväčšenie).

 

Čo je farbenie preparátov?

Sledované preparáty sa často zafarbujú kvôli lepšiemu kontrastu a pozorovateľnosti miniatúrnych štruktúr, bez zafarbenia by boli neviditeľne alebo nepozorovateľné. Ako farbivo pre preparáty sa často používajú rôzne chemické zmesi, ktoré vyťahujú správne farby na mikroskopický objekt.

 

Čo sú hotové preparáty?

Takéto typy preparátov sú pripravené na hotové používanie bez potreby nejakej zmeny. Vzorky sú prilepené medzi podložné a krycie sklíčko bez prístupu vzduchu, ktorý by ich mohol narušiť. Takto spracované preparáty vydržia aj niekoľko rokov.

 

Čo je imerzný olej?

V mikroskopií je olejová imerzia technika často používaná na zvýšenie rozlišovacej schopnosti mikroskopu a sledovaného objektu. To sa dosiahne ponorením šošovky objektívu aj vzorky do priehľadného oleja s vysokým indexom lomu, čím sa zvýši numerická apertúra šošovky objektívu. Pri objektívoch s veľkým zväčšením (90-100x) je veľmi nepresné zaostrenie. Pri použití imerzného oleja sa dá tento obraz zaostriť správne.

 

Čo je irisová clona? 

Hlavnou funkciou clony mikroskopu je regulovať množstvo svetla, ktoré dopadá na vzorku. Zvýšenie množstva prechádzajúceho svetla rozšírením clony  mikroskopu zvýši osvetlenie vzorky, čím sa dosiahne jasnejší obraz. Používa sa predovšetkým na kompenzáciu mäkkého obrazu alebo slabého svetla pri pozorovaní.

 

Čo je kombinovaný mikroskop?

Tieto typy mikroskopov sa používajú hlavne ako školské mikroskopy. Sú vhodné na pozorovanie priehľadných objektov (také, ktoré sa dajú vložiť medzi podložné a krycie sklíčko) v predchádzajúcom svetle a zároveň aj pre nepriehľadné objekty (mince, minerálne nerasty...) v odrazenom svetle. Disponujú dvoma svetelnými zdrojmi.

 

Čo je kondenzor?

Nachádzajú sa poväčšine v biologických mikroskopoch. Kondenzátory sú umiestnené nad zdrojom svetla a pod vzorkou vo vzpriamenom mikroskope. Pôsobia tak, že zbierajú svetlo zo svetelného zdroja mikroskopu a koncentrujú ho do svetelného kužeľa, ktorý osvetľuje vzorku pre zlepšenie pozorovania.

 

Čo je LCD obrazovka? 

Ide o zabudovanú LCD obrazovku priamo v mikroskope, ktorá premieta pozorovaný objekt na displej. Mikroskopy s LCD obrazovkou sa dodávajú s revolučnou obrazovkou s vysokým rozlíšením na prezeranie vzoriek bez námahy očí používaním tradičných okulárov. Digitálne mikroskopy s LCD obrazovkami boli navrhnuté tak, aby poskytovali užívateľovi čo najväčší komfort pri pozorovaní. S ľahko použiteľnými mechanickými funkciami a vysokokvalitnou optikou poskytuje veľký LCD monitor jasný a čistý obraz vašich vzoriek v reálnom čase na dostatočne veľkom displeji, ktorý je vhodný pre skupinové prezeranie.

 

Čo je makro pozorovanie?

Je to pozorovanie väčších preparátov alebo povrchov, ktoré sú zväčša nepriehľadné, ako napríklad kamene, známky alebo mince. Pozoruje sa v odrazovom svetle pri zväčšeniach do 100x.

 

Čo je mikroskopický stolík s posuvníkom preparátov?

Na tomto stolíku si môžete pevne prichytiť preparát na sledovanie a presúvať ho pod mikroskopom na milimetrových úsekoch v rôznych smeroch pre komfortné sledovanie. Vhodné najmä pri veľkých zväčšeniach

 

Čo je mikro okulár?

Je to typ elektronického okuláru pre mikroskopy, ktorým môžete zachytiť sledovaný mikro objekt na obrazové snímky alebo video. Ku niektorým typom mikroskopov je dodávaný v balení, k zvyšnej väčšine si ho viete dokúpiť. Ponúkané rozlíšenia sú predovšetkým VGA, , 3MP, 5MP, 10MP.

 

Čo je monokulárny mikroskop?

Mikroskop pre pozorovanie jedným okom s jedným optickým tubusom. Pri pozorovaní v tomto type mikroskopu je pravdepodobnejšie, že sa oko skôr unaví.

 

Čo je numerická apertúra (N.A.)?

Pri mikroskopoch tento parameter hovorí o účinnej svetelnosti objektívu a určuje jeho rozlíšenie. Numerická apertúra mikroskopického objektívu je mierou jeho schopnosti zbierať svetlo a rozlišovať jemné detaily vzoriek na vzdialenosť pevných predmetov. Svetelné vlny vytvárajúce obraz prechádzajú vzorkou a vstupujú do objektívu v obrátenom kuželi. Maximálne výsledné zväčšenie mikroskopu (kombinácia zväčšenia okulára a objektívu) by nemalo presiahnuť 1000-násobok veľkosti numerickej apertúry, ktorá býva vygravírovaná na objektíve (napr. 0,10/0,25/0,40/0,85 atď.).

 

Čo je objektív? 

Tvorí primárny obraz mikroskopu, ktorý je vidieť cez okulár. Značky na šošovke objektívu sú zväčšenie (napríklad 10x), za ktorým nasleduje NA (0,25) a dĺžka tubusu. Objektív je vrchná časť mikroskopu, ktorá je najdôležitejším zobrazovacím komponentom v optickom mikroskope. Ide o komplexnú viacšošovkovú zostavu, ktorá zaostruje svetelné vlny pochádzajúce z preparátu a vytvára medziobraz, ktorý je následne zväčšený okulármi.

 

Čo je okulár? 

Okulár alebo očná šošovka je časť mikroskopu, ktorá zväčšuje obraz vytvorený objektívom mikroskopu tak, aby bol viditeľný pre ľudské oko. Cez okulár sa pozeráme na mikroobjekt cez mikroskop. Okulár sa zasúva do horného otvoru tubusu. Výsledné zväčšenie mikroskopu dostaneme vynásobením zväčšenia objektívu a okulára. Optický mikroskop zväčšuje 100 – 3 000-krát.

 

Čo je osvetlenie pre mikroskop?

Ide o jeden z dôležitých faktorov pre pozorovanie v mikroskopoch. Do úvahy treba zobrať aj to, že pri menších zväčšeniach postačí aj slabšie osvetlenia, avšak pri veľkých zväčšeniach je potrebné silné osvetlenie. Svetlo je poväčšine napájané elektricky alebo odrazom svetla od zrkadielka. Ku hlavnému osvetleniu je možné dokúpiť aj prídavné osvetlenie.

 

Čo je mikroskop ICD?

Mikroskop vhodný na pozorovanie povrchu nepriehľadných povrchov objektu (nerasty, mince, známky) v odrazenom svetle. Má len jedno svetlo (vrchné osvetlenie). Maximálne zväčšenie pri tomto druhu mikroskopov je 100x.

 

Čo je biologický mikroskop?

Mikroskop vhodný pre pozorovanie priehľadných biologických preparátov alebo materiálov v prechádzajúcom svetle. Má jeden svetelný zdroj (dolné osvetlenie). Maximálne zväčšenie pri tomto druhu mikroskopov je v rozmedzí 3000-4000x.

 

Čo je projektor pre mikroskop?

Ku niektorým mikroskopom sa dodávajú aj malé projektory, ktoré umožňujú sledovanie pozorovaného obrazu na bielej stene či plátne pre skupinové sledovanie.

 

Čo je rozlíšenie? 

Ide o schopnosť mikroskopu rozlíšiť dva vzdialené body pri pozorovaní alebo fotografii. Rozlíšenie je dôležitý faktor, ak pozeráme na veľmi miniatúrne detaily sledovaného povrchu alebo objektu.

 

Čo je spodné osvetlenie? 

Spodné osvetlenie je vhodné pre priezračné predmety, ktoré je treba presvietiť. Ide hlavne o mikrovlákná, rôzne listy a iné biologické preparáty. Osvetľovací systém štandardného optického mikroskopu je navrhnutý tak, aby prenášal svetlo cez priesvitný objekt na pozorovanie. V modernom mikroskope pozostáva zo svetelného zdroja, ako je elektrická lampa alebo svetelná dióda, a zo systému šošoviek tvoriacich kondenzor.

 

Čo je stereomikroskop?

Ide o mikroskop, ktorý je vybavený dvoma objektívmi a dvoma okulárovými tubusmi. Tieto tubusy umožňujú pozorovať oboma očami naraz 3D obraz. Využívajú sa hlavne pri pozorovaní nepriehľadných objektov, ktorými neprejde svetlo, ako sú nerasty, mince, známky. Maximálne zväčšenie je obmedzené pri tomto type mikroskopov na 100x

 

Čo je trinokulárny mikroskop?

Ide o o špeciálny druh mikroskopu, ktorý je vybavený dvomi okulármi a jedným fototubusom, je to výstup pre vloženie kamery alebo DSLR, ktorý umožňuje pozorovanie a fotenie naraz.

 

Čo je vrchné osvetlenie? 

Vrchné osvetlenie je vhodné pre nepriezračné predmety, ako sú mince,   hmyz, šperky a rôzne iné nepriezračné predmety. Osvetľovací systém štandardného optického mikroskopu je navrhnutý tak, aby odrážal svetlo cez nepriezračný objekt na pozorovanie. V modernom mikroskope pozostáva zo svetelného zdroja, ako je elektrická lampa alebo svetelná dióda, a zo systému šošoviek tvoriacich kondenzor.

 

Čo je zväčšenie mikroskopu?

Výsledné zväčšenie mikroskopu je kombináciou rôznych okulárov alebo objektívov. Zväčšenie je schopnosť mikroskopu vytvoriť obraz objektu vo väčšom (alebo dokonca menšom) meradle, ako je jeho skutočná veľkosť. Vypočítava sa ako súčin zväčšenia okulára a zväčšenia objektívu. Napríklad, ak na mikroskope dáme objektív so zväčšením 30x a vložíme okulár so zväčšením 10x, finálne zväčšenie bude 30*10=300x. Platí však, že maximálne vhodné zväčšenie mikroskopu je okolo 1000-násobok numerickej apertúry použitého objektívu. So stúpajúcim zväčšením je potrebné, ale lepšie osvetlenie a zužuje sa zorné pole.

 

 
your-image-description