Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ  FORMULÁR

e-shopu TVOJFON.sk

(Slúži na reklamovanie vady a poškodenie tovaru, nie na odstúpenie od zmluvy)

 

Predávajúci: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V. Telefón: 0905871127, e-mail: info@tvojfon.sk

 

Reklamácie posielajte na adresu Jána Hollého 180/60, Michalovce 07101, Slovensko. V prípade odoslania na inú adresu Vám budú vrátené balíky naspäť, a za prípadné finančné náklady pri preposlaní na zlú adresu nezodpovedáme.

 

Reklamácie odosielať na adresu Jána Hollého 180/60, Michalovce 07101, Slovensko

 

Zákazník:

Meno a priezvisko

/Obchodné meno:...................................................................

Ulica, číslo:.............................................................................

Mesto:......................................................................................

PSČ:.......................................................................................

Telefón:..................................................................................

Email:.....................................................................................

IČO:.......................................................................................

 

Týmto u Vás reklamujem nižšie popísaný tovar zakúpený dňa................

. cez eshop: TVOJFON.sk, na internetovej stránke: www.tvojfon.sk

Číslo objednávky:...................................

 

Tovar:

................................................................................................

Popis vady :

.................................................................................................

.................................................................................................

 

Iné:

...............................................................................................

................................................................................................

 

V rámci reklamácie žiadam (nehodiace sa  prečiarknite):

  • Tovar vymeniť
  • Žiadam zľavu
  • Žiadam tovar opraviť
  • Iné:.................................................................................

________________________________________________

Vyjadrenie predávajúceho

 (výplní predávajúci)

 

Na základe vyššie uvedených informácii sme Vašu reklamáciu prijali dňa ..............

Reklamácia bola vybavená nasledovne: uznaná / neuznaná – odôvodnenie:

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Reklamácia bola vybavené / zamietnutá dňa: ..........................................................

Reklamáciu vybavoval /meno, tel., mail/....................................................................

.................................................................................................................................

 

Ak bola reklamácia zamietnuté, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

..............................................................................................................................

 

Číslo reklamácie: ........................................

 

 

                                                                                                ....................................................

Podpis, pečiatka

                                                                                                     

*nevhodné prečiarknite

 

TVOJFON. sk - Reklamačný formulár stiahnuť