Slovník pojmov - ďalekohľady

Ďalekohľady

 

Čo je BaK-4?

Toto označenie je pre typ optického skla, z ktorého sa vyrábajú hranoly ďalekohľadov. BAK-4 je sklo s vysokou hustotou a lepšou optickou kvalitou ako BK-7. Ide o báryové korunové sklo, čo je kvalitný optický materiál s minimálnymi svetelnými stratami. Ďalekohľady s týmito optickými hranolmi majú čistý a kontrastný obraz pre celé zorné pole. Ak držíte ďalekohľad od očí až na svetlo, uvidíte okulárové výstupné zrenice v okulároch.

 

Čo je BK-7?

Ide taktiež o označenie bórového optického skla v ďalekohľadoch. Takéto označenie je od renomovaného nemeckého výrobcu skiel SCHOTT AG. Tento typ optického skla je používaný v lacnejších ďalekohľadoch, je to menej kvalitné sklo ako BaK-4. Počas prechodu svetla cez hranoly ďalekohľadu z BK-7 skiel dochádza k väčšiemu svetelnému rozptylu a svetelným stratám, čo znamená, že výsledný obraz nie je tak jasný a kontrastný, ako pri skle BaK – 4. Pre záujmové pozorovanie počas slnečných dní budú tieto skla postačujúce.

 

>Čo je BK-10?

Ide o druh optického skla vyrobeného v Rusku. Toto sklo má 10-násobné zväčšenie a je potiahnuté viacvrstvovým antireflexným povlakom, čím sa radovo zvyšuje jeho svetelná priepustnosť a zvyšuje aj kvalita výsledného obrazu. Používa sa zväčša v modeloch Levenhuk Heritage BASE. Tento model bol vyvinutý ako súčasť projektu, ktorý je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťou Levenhuk a Ruskými optickými a mechanickými závodmi v Kazani. Tieto závody majú 70 ročnú tradíciu v sklárskej výrobe. Ruské sklo je medzinárodne populárne a uznávané.

 

Čo je C - antireflex?

C (angl. antireflective-coated) - vrstvená optika – Je to vybavenie optiky ďalekohľadov jednou antireflexnou vrstvou na vonkajšej ploche objektívu a šošoviek.

 

Čo je dioptrická korekcia?

Slúži k prispôsobeniu optického prístroja pre rôznu zrakovú ostrosť človeka. Pomôže najmä pri kompenzácií krátkozrakosti alebo ďalekozrakosti. Korekcia sa upravuje malým kolieskom, ktoré je umiestené pod pravým okulárom ďalekohľadu. Nastavenie je možné podľa dioptrií väčšinou v rozmedzí -2D do +2D. Ak nenosíte okuliare, nastavte si dioptrickú korekciu na "0".

 

Čo je dusíková výplň?

Optické zariadenia ako ďalekohľady sú vždy náchylné na kontamináciu vlhkosťou, pretože akonáhle sú vystavené náhlym zmenám teploty, molekuly vody vo vzduchu sa okamžite začnú usadzovať na povrchu skla, či už ide o dioptrické okuliare, teleskop alebo ďalekohľad. Tým, že sa optické prístroja plnia dusíkom, sú chránené proti vlhkosti a následnej korózií a vydržia oveľa dlhšie.

 

Čo je ED sklo? 

Stačí sa pozrieť na ďalekohľad vybavený ED sklom a ihneď uvidíte živšie farby a ostré obrazy. Skratka ED znamená ""extra-low dispersion --> extra nízka disperzia". Toto označenie sa týka zloženia optických vlastností skla, ktoré bolo použité pri výrobe šošoviek. Ide o špeciálne navrhnuté sklo obsahujúce zlúčeniny vzácnych zemín, ktoré znižujú zrakové chyby nazývané chromatická aberácia. K tejto pozorovacej chybe dochádza, keď sa vlnové dĺžky pre rôzne farby nekonvergujú v rovnakej ohniskovej rovine, to ma za následok rozmazaný obraz s farebnými chybami. Okrem odstránenia vizuálnych defektov sú vysokokvalitné prvky vzácnych zemín ED známe aj tým, že vytvárajú obrázky s vynikajúcimi, vernými farbami a vynikajúcou priepustnosťou svetla. Naozaj to zistíte až pri slabých svetelných podmienkach. Aj keď toto sklo má mnoho výhod, je dôležité si uvedomiť, že ED sklá nemajú presnú normu. Toto má za následok, že mnoho výrobkov, ktoré sa označujú ako ED sklo, tak používajú len malé množstvo rozhodujúcich komponentov a zlúčenín.

 

Čo je fázová zmena?

Svetlo počas prechodu cez šošovky objektívu na ďalekohľadu so strechovým hranolom (ROOF) sa svetlo odráža od povrchov hranola. Tieto viacnásobné vnútorné obrazy na hranole, spôsobujú, že sa svetlo čiastnočne polarizuje a rozdelí na dva lúče. Tento „fázový posun“ bez korekcie vytvorí obraz s menším kontrastom a nižším rozlíšením. Aby sa tomu predišlo a tým sa zvýšila kvalita obrazu a kontrast, majú ďalekohľady s vyššou kvalitou špeciálne viacvrstvové vrstvy na fázovú korekciu nanesené na jeden z povrchov strechového hranolu.

 

Čo je farebná optická chyba?

Označuje sa aj ako chromatická aberácia. Ide o situáciu, ktorú spôsobuje lom a rozklad bieleho svetla na farebné zložky. Svetelný lúč každej farby prechádza skrz optické sklo pod iným uhlom. Táto farebná chyba optiky sa prejavuje malými modrofialovými konturami kontúrami pri prechodoch pozorovaného objektu. Táto chyba má vplyv na farebné spektrum obrazu aj jeho ostrosť.

 

Čo je FC - antireflex?

FC (angl. fully coated antireflect) Plne potiahnuté: Všetky šošovky a sklenené povrchy majú kryciu antireflexnú vrstvu. Pre ďalekohľad to zahŕňa dlhšiu stranu hranola. Antireflexné vrstvenie sa používa pre zníženie svetelnej straty, ktorá vzniká počas jeho odrazu.

 

Čo je FMC - antireflex?

FMC (angl. fully multi coated) – Plne viacnásobné pokrytie: Všetky sklenené povrchy majú plné a viacnásobné pokrytie a je to najlepší druh, ktorý vedie k priepustnosti svetla 90 - 95% pre jasné, ostré a kontrastné pozorovanie vzdialených objektov. Tento typ antireflexných skiel sa používa predovšetkým v drahších a kvalitnejších ďalekohľadoch.

  

Čo je FOV?

(angl. Field of view) – Ide o zorné pole viditeľnosti, ktorá je obsiahnutá v obraze ďalekohľadu. Môže to byť vyjadrené, ako uhol (9 °) alebo šírka v stopách obrazu na 1000 metrov.  Parameter zorné pole viditeľnosti značí, aký široký je v skutočnosti priestor zaberajúci priemer zorného poľa. S vyšším zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

 

Čo je guľová optická chyba (Sférická aberácia)?

Je to jav v dôsledku prechodu svetla cez guľový tvar optickej šošovky. Svetelné lúče sa tým pádom lámu vo väčšej miere v zakrivenej časti a vzniká rozptyl svetla, ktorý ma za dôsledok neostrosť obrazu. Táto chyba sa dá optimalizuje výberom rôznych druhov šošoviek.

 

Čo je interpupilárna vzdialenosť?

Interpupilárna vzdialenosť je vzdialenosť medzi stredmi zreničiek oboch očí. Priemerná vzdialenosť u dospelých ľudí je približne 65mm. Pri ďalekohľadoch je možné nastaviť interpupilárnu vzdialenosť príslušným pohybom oboch polovíc ďalekohľadu smerom von alebo dovnútra. Táto vzdialenosť je správne nastavená, ak ďalekohľadom vidíte perfektný kruh. Ak však vidíte dva prekrývajúce sa kruhy, interpupilárna vzdialenosť je nastavená nesprávne a je ju potrebné upraviť. Pri zle nastavenej interpupilárnej vzdialenosti prídete na to, že používanie ďalekohľadu je oveľa únavnejšie a môže dôjsť k namáhaniu očí.

 

Čo je MC - antireflex?

(MC à angl. multi coated) Viac rôznych antireflexných vrstiev na jednom alebo viacerých povrchoch šošoviek. Aj niektoré z najlepších dostupných optík majú iba jednu vrstvu na vonkajšom povrchu šošovky.

 

Čo je medziočná vzdialenosť?

Medziočná alebo interpupilárna vzdialenosť je vzdialenosť medzi zreničkami oboch očí. Táto medziočná vzdialenosť je pre dospelých v priemer 65 mm. Medziočnú vzdialenosť je možné nastaviť príslušným posunutím obidvoch polovíc ďalekohľadu smerom von alebo dovnútra.

 

Čo je najkratšia zaostriteľná vzdialenosť?

Ide o najkratšiu vzdialenosť, pre ktorú je možné nastaviť ďalekohľad. Všeobecne platí, že ďalekohľad s menším zväčšením a menšou clonou má lepšie zaostrenie.

 

Čo sú očnice?

Očnica  je súčasť ďalekohľadu, ktorá chráni okulár. Väčšinou sa ide o gumový materiál, ktorý je pružný a komfortný pre pozorovateľa a chráni aj ďalekohľad proti mechanickému poškodeniu. Očnice sú jednoducho tiene, ktoré zabraňujú cudziemu svetlu, aby rozptyľovalo váš zrak alebo preniklo do okuláru pri používaní ďalekohľadu.

 

Čo je očný reliéf?

Očný reliéf je vzdialenosť od vonkajšej vrstvy šošovky k očnému bodu. Táto hodnota určuje optimálnu vzdialenosť v akej sa zobrazuje obraz z prístroja. Pri ďalekohľadoch ide poväčšine o niekoľko milimetrové vzdialenosti (maximálne niekoľko centimetrov). Pre ľudí, ktorí nosia okuliare je vhodné používať ďalekohľad s väčším očným reliéfom.

 

Čo je okulár?

Okulár je šošovka alebo skupina šošoviek, ktorá umožňuje očami pozorovať obraz pochádzajúci z objektívu ďalekohľadu (ale napríklad aj z mikroskopu, alebo kamery). V krátkosti je to šošovka, cez ktorú sa pozeráte skrz ďalekohľad, alebo iné pozorovacie zariadenie. Okuláre sú poväčšine potiahnuté gumovým lemom (očnicnou), ktorý chráni proti bočnému svetlu.

 

Čo sú optické hranoly?

Pozorovacia sústava ďalekohľady obsahuje okrem okulárov aj systém hranolov, ktoré v správnom smere odrážajú obraz. Optické hranoly delíme na dva typy: PORRO hranoly- ktoré majú predovšetkým zalomený tvar. Výhodou PORRO hranolov je, že na všetkých ich plochách dochádza úplnému svetlu bez strát. ROOF hranoly (strechové) – názov sa odvíja od tvaru strechy, ktorý tvorí navzájom dve kolmé optické plochy. Ďalekohľady so strechovými sú kompaktnejšie a menšie, avšak výroba strechových hranolov je náročnejšia a drahšia.

  

Čo je plynom plnené ďalekohľady?

Pri ďalekohľadoch je šanca na kondenzáciu najväčšia, ak teploty veľmi kolíšu. (Ak v zime prinášate ďalekohľad z vonku von). Keď dôjde ku kondenzácii, kontrast obrazu v ďalekohľade sa môže značne znížiť, tzv. sa pozeráte cez hmlu. Vlhkosť môže tiež spôsobiť tvorbu plesní na vašich šošovkách, čo je často predzvesťou následnej poruchy ďalekohľadu. Preto sa ďalekohľady plnia plynom (hlavne dusíkom alebo argónom), ktorý má zabrániť kondenzácií a zahmlievaniu ďalekohľadu. Plnenie plynom je funkčné, len ak je ďalekohľad dobre utesnený, aby plyn neunikol.

 

Čo je PORRO hranol?

Týmto sa označuje typ hranolu ďalekohľadu, ktorý prenáša svetlo. PORRO hranoly sú typické zalomeným tvarom v tvare Z. Výhoda týchto hranolov, je, že na odrazových plochách dochádza k úplnému odrazu svetla bez strát. Ďalekohľady s PORRO hranolmi sú robustnejšie ako ďalekohľady so strechovými hranolmi.

 

Čo je pogumovanie ďalekohľadu?

Pogumovanie ďalekohľadu slúži na ochranu povrchu ďalekohľadu pred poškrabaním a pevnejší úchop pri pozorovaní vzdialených objektov. Pogumovanie však nemá veľký vplyv proti pádom ani veľkým nárazom.

 

Čo je relatívna svetelnosť?

Tento všeobecne obľúbený parameter, definuje aký ďalekohľad je vhodný využiť aj za slabšieho svetla. Tento parameter však nedefinuje kvalitu ďalekohľadu, ide len o teoretický paramater. Vypočíta sa jednoduchým umocnením hodnoty výstupnej zrenice. Výstupná pupila je veľkosť svetelného lúča, ktorý vychádza do vášho oka. Niekedy je táto hodnota uvádzaná aj so špecifikáciami binokulárneho alebo bodového rozsahu, ale dá sa tiež ľahko vypočítať vydelením veľkosti šošovky objektívu zväčšením. Relatívna hodnota jasu sa získa kvadratúrou priemeru výstupnej pupily. Čím vyšší je relatívny jas, tým jasnejší bude obraz. Pri ďalekohľade 8x42 je svetelnosť (42 ÷ 8) 2 = 28,1.

 

>Čo je ROOF hranol?

Strechový hranol (angl. ROOF), je to systém usporiadania hranolov, cez ktoré sa prechádza svetlo do ďalekohľadu. Ich názov je odvodený od tvaru strechy, ktorí tvoria dve navzájom kolmé optické plochy. Ďalekohľady so strechovými hranolmi majú rovné tubusy bez zalomení a sú menšie ako ďalekohľady s PORRO hranolmi. Výroba strechových hranolov je však náročnejšia a drahšia.

 

Čo je stiemavací faktor (twilight factor)?

Je to teoretický odhad toho, aký je výkonný ďalekohľad pri horších svetelných podmienkach. Podobne, ako relatívna svetelnosť nehovorí nič o reálnej kvalite obrazu ďalekohľadu. Reálna kvalita obrazu ďalekohľadu sa odráža od kvality optických skiel, typu antireflexného vrstvenia a veľkosti objektívov.

 

Čo je očný reliéf? 

Očný reliéf je vzdialenosť medzi šošovkou vášho ďalekohľadu alebo ďalekohľadu a špičkou oka. V širšom zmysle je to presná vzdialenosť od vonkajšieho povrchu šošovky okulára k polohe, kde sa vytvorí výstupná pupila (očný bod). Pri pohľade cez ďalekohľad z očného bodu získate celé zorné pole bez vinetácie. Pri kvalitnejších optických prístrojoch je možné si nastaviť podľa vlastných preferencií očný reliéf ak napríklad používate okuliare.

 

Čo je odraz svetla (reflex)?

Svetelné reflexy vznikajú pri chode svetla okolo rozhraní ďalekohľadu, čím sú možné svetelné straty. Povrch šošovky môže pri prechode svetlom odraziť niečo medzi 4-8% svetla. Toto odrazené svetlo sa v sústave rozptýli a znižuje kontrast sledovaného obrazu. Z toho dôvodu sa jednotlive optiky poťahujú antireflexnými vrstvami, ktoré účinne znižujú odrážanie svetla a prispievajú ku kvalitnejšiemu obrazu.

 

Čo je transmitancia?

Táto hodnota udáva aké veľké množstvo svetla v percentách prejde optickým systémom. Nie je dôležité len to koľko svetla prejde, ale aj to aké je spektrálne zloženie, teda akej farby. Táto hodnota je dôležitá pri výbere ďalekohľadu pre použitie v slabších svetelných podmienkach.

 

Čo je twist-up očnice?

Niektoré ďalekohľady majú očnice, ktoré je možné otáčaním vysúvať, ako po skrutkovici. Označujú sa výstižným termínom „twist-up“ očnice. Očnice sú jednoducho tiene, ktoré zabraňujú cudziemu svetlu, aby rozptyľovalo váš zrak alebo preniklo do okuláru pri používaní ďalekohľadu.

 

Čo je veľkosť výstupnej pupily?

Veľkosť výstupnej pupily sa vypočíta vydelením veľkosti šošovky objektívu silou zväčšenia. Napríklad: Chcete poznať výstupnú pupilu ďalekohľadu 8x42. Vzorec pre presný vypočet je 42 / 8 = 5,25 mm. Veľkosť výstupnej pupily sa uvádza v milimetroch.

 

Čo je výstupná pupila?

Je to kruhový otvor, ktorý ohraničuje svetelné lúče vystupujúce z ďalekohľadu do očí. Ide o dôležitý faktor pri voľbe ďalekohľadu. Veľkosť takejto výstupnej pupily je udávaná v milimetroch. Pre optimálne pozorovanie by sa mala veľkosť pupily rovnať s priemerom zreničky oka pozorovateľa. Výstupná pupila ďalekohľadu určuje, aký veľký je priemer sledovaného obrazu, ktorý vychádza z ďalekohľadu. Čím je táto výstupná pupila väčšia, tým bude sledovaný obraz z ďalekohľadu jasnejší. Vzorec pre výpočet výstupnej pupily sa vypočíta z pomeru priemeru objektívu a celkového zväčšenia ďalekohľadu. Napríklad ďalekohľad 8x32 bude mať výstupnú pupilu 4 mm. Vzorec je 32 / 8 = 4. Avšak zrenička ľudského oka sa nedokáže rozšíriť na viac ako 8mm.

 

Čo je zorné pole viditeľnosti?

Pri pozorovaní ďalekohľadom by ste mali vidieť jeden kruhový obraz, ktorý je vlastne zorné pole. Tento parameter udáva, aký je skutočne zaberajúci terén zorného poľa pozorovaný zo vzdialenosti 800m. So rastúcim zväčšením ďalekohľadu sa zorné pole zužuje.

 

Čo je zväčšenie?

Zväčšenie udáva koľkokrát ďalekohľadu zväčšuje pozorovaný objekt. Napríklad pri ďalekohľade 10x50, prvá hodnota hovorí o zväčšení a druhá o veľkosti objektívov v milimetroch. Pri 10x zväčšení znamená, že sledovaný objekt je v skutočnosti vzdialený 100m. S rastúcim zväčšením ďalekohľadu sa zhoršujú optické parametre.

 

Čo je zaostrovanie?

Všeobecne sú preferované pri výrobe ďalekohľadov dva zaostrovacie mechanizmy. Individuálne a centrálne zaostrovanie. Pri individuálnom zaostrovaní sa každý okulár zaostruje samostatne, (zväčša pri námorníckych ďalekohľadoch). Počas centrálneho zaostrovania sa zaostruje kolieskom medzi tubusmi ďalekohľadu, ktorí ostrí oboma okulármi naraz. Niektoré ďalekohľady sú vybavené aj dioptrickou korekciou, skrz ktorú sa dá nastaviť zaostrovanie aj pre krátkozrakých alebo ďalekozrakých.

×