Astronomické udalosti, javy a úkazy v roku 2023


V najnovšom blogu od eshopu TVOJFON.sk Vám prinášame najkrajšie vesmírne pozorovania ktoré nás čakajú v roku 2023. Milí nadšenci astronómie, môžeme sa tešiť na mnoho astronomických úkazov.


Astronomický kalendár nebeských udalostí na kalendárny rok 2023
 Článok budeme aktualizovať


Astronomické úkazy Január
3. – 4. január Meteorický roj Kvadrantidy je jedným z najpozoruhodnejších ročných rojov, ktorý v čase maxima vyprodukuje až 40 meteorov za hodinu. Predpokladá sa, že Kvadrantidy sú tvorené prachovými zrnkami, ktoré po sebe zanechala vyhasnutá kométa 2003 EH1, objavená v roku 2003. Tohtoročný roj dosiahne maximum 3. a 4. januára od polnoci do 4.00 h SEČ. Tento rok takmer spln Mesiaca zakryje väčšinu slabších meteorov, ale ak budete trpezliví, možno sa vám podarí zachytiť niekoľko dobrých meteorov. Najlepšie pozorovanie bude z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú vyžarovať z Bootes, ale môžu sa objaviť kdekoľvek na oblohe.6. január - Spln
, ktorý tento rok pripadá na 6. január, je tiež známy aj ako Vlčí mesiac. Takto ho nazvali prvé indiánske kmene. Vlčí mesiac ho nazvali preto, lebo práve v tomto ročnom období vyli hladné vlčie svorky mimo svojich táborov. Bežne sa používa aj výraz Starý mesiac alebo Mesiac po Yule. Táto fáza Mesiaca nastane o 23:09 UTC. Mesiac sa bude nachádzať na opačnej strane Zeme ako Slnko.21. január - Nový Mesiac (nov)
. Mesiac sa bude vyskytovať na tej istej strane Zeme ako Slnko a nebude ho vidieť na nočnej oblohe. Táto fáza Mesiaca nastane o 20:55 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci pre sledovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vaše pozorovanie nebude rušiť mesačné svetlo.30. január
 - Merkúr pri najväčšom západnom predĺžení. Merkúr v tomto čase dosahuje najväčšie západné predĺženie 25 stupňov od Slnka. Tento čas je najlepší na pozorovanie Merkúra, lebo na rannej oblohe bude v najvyššom bode nad obzorom. Planétu hľadajte nízko na východnej oblohe tesne pred východom slnka.


Astronomické javy Február

5. február - Spln. Mesiac sa bude nachádzať na opačnej strane Zeme ako Slnko a jeho tvár bude plne osvetlená. Fáza nastane o 18:30 UTC. Februároví spln bol známy prvými indiánskymi kmeňmi ako snehový mesiac, lebo v tomto ročnom období, obvykle padali najťažšie snehy. Prihliadnuc nato, že lov je náročný, tento mesiac bol niektorými kmeňmi pomenovaný aj ako Mesiac hladu.20. február – Nový mesiac (nov). Mesiac sa bude vyskytovať na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastáva o 07:08 UTC. Bude to najlepší čas v mesiaci na pozorovanie slabých objektov, ako sú galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude rušiť mesačné svetlo.


Astronomické udalosti Marec

7. marec - Spln. Mesiac sa bude vyskytovať na opačnej strane Zeme ako Slnko a tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 12:42 UTC. Spln poznali už dávne indiánske kmene ako Červí mesiac. Pomenovali ho tak preto, lebo to bolo ročné obdobie, kedy sa zem začala prebúdzať zo zimného spánku, začala mäknúť a opäť sa objavili dážďovky. Spln bol tiež známy aj ako Vranový mesiac, Crustový mesiac, Sapový mesiac a Pôstny mesiac.


20. marec – Marcová rovnodennosť. Slnko bude svietiť priamo na rovníku a na celom svete bude takmer rovnako dlhý deň a noc. Je to tiež prvý jarný deň (jarná rovnodennosť) na severnej pologuli a prvý jesenný deň (jesenná rovnodennosť) na južnej pologuli. Marcová rovnodennosť nastane o 21:17 UTC.21. marec – Nový Mesiac (nov). Mesiac sa bude vyskytovať na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 17:25 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci na sledovanie slabých objektov, ako sú galaxie a hviezdokopy, pretože vás nebude rušiť mesačné svetlo.6. apríla - Spln. Mesiac sa bude vyskytovať na opačnej strane Zeme ako Slnko a tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 04:37 UTC. Spln poznali už prvé indiánske kmene ako ružový mesiac. Pomenovali ho tak preto, lebo označoval vzhľad machovo ružového alebo divokého prízemného floxu, ktorý je jedným z prvých jarných kvetov. Mesiac bol tiež známy aj ako Mesiac klíčiacej trávy, Rastúci Mesiac a Vaječný Mesiac. Množstvo pobrežných kmeňov ho volali Rybí mesiac, lebo to bol čas, kedy shad plával proti prúdu, aby sa rozmnožil.11. apríla - Merkúr pri najväčšej východnej elongácii (uhol medzi Slnkom a planétou pri pozorovaní zo Zeme). Planéta Merkúr dosahuje najväčšie východné predĺženie 19,5 ° od Slnka. Je to najlepší čas na pozorovanie Merkúra, lebo na nočnej oblohe bude v najvyššom bode nad obzorom. Merkúr hľadajte nízko na západnej oblohe hneď po západe slnka.20. apríla - Nový mesiac (nov). Mesiac bude na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 04:15 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci na sledovanie slabých objektov, ako sú galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude rušiť mesačné svetlo.

20. apríla - Hybridné zatmenie Slnka. Hybridné zatmenie Slnka je jav, keď je Mesiac takmer príliš blízko k Zemi, aby úplne zahalil Slnko. Hybridné zatmenie sa v niektorých častiach sveta prejaví ako úplné zatmenie a v niektorých sa bude javiť ako prstencové. Zatmenie začne v južnom Indickom oceáne, pôjde cez časti západnej Austrálie a južnej Indonézie. Čiastočné zatmenie bude pozorovateľné na väčšine územia Indonézie a Austrálie. NASA mapa.22., 23. apríla - Meteorický roj Lyrids. Lyridy sú priemerným, meteorickým rojom, ktorý na svojom vrchole obvykle produkuje približne 20 meteorov za hodinu. Produkujú ho prachové častice, ktoré za sebou zanechala kométa C/1861 G1 Thatcher. Táto bola objavená v roku 1861. Meteorická sprcha sa odohráva každoročne od 16. do 25. apríla. Tento rok vrcholí v noci z 22. na ráno z 23. 4. Meteory môžu občas vytvárať jasné prachové stopy, ktoré trvajú niekoľko sekúnd. Tenký polmesiac zapadne skoro večer a zanechá tmavú oblohu na to, aby ste mohli pozorovať krásne predstavenie meteorov. Najlepšie pozorovanie bude z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú vyžarovať zo súhvezdia Lýra, ale môžu sa objaviť kdekoľvek na oblohe.Astronomické udalosti Máj

5. máj - Spln. Mesiac bude na opačnej strane Zeme ako Slnko a tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 17:36 UTC. Májoví spln poznali už prvé indiánske kmene ako Kvetný mesiac. Pomenovali ho tak preto, lebo to bolo ročné obdobie, keď sa začali objavovať jarné kvety. Tento spln mesiaca je známy aj ako Mesiac na pestovanie kukurice a Mesiac mlieka.

5. máj - Penumbrálne zatmenie Mesiaca. Penumbrálne zatmenie Mesiaca nastáva, keď Mesiac prechádza čiastočným tieňom Zeme alebo polotieňom. Iba difúznejší vonkajší tieň Zeme -šero- padá na tvár mesiaca. Tento druh zatmenia mesiaca je podstatne jemnejší a oveľa ťažšie pozorovateľný ako úplné alebo čiastočné zatmenie Mesiaca. Zatmenie nikdy nepokračuje, aby dosiahlo dramatické minúty úplnosti. V ideálnom prípade, v strede zatmenia Mesiaca, môžu veľmi pozorní sledovatelia spozorovať tmavé tiene na mesačnej tvári. Pri tomto type zatmenia Mesiaca mierne stmavne, ale nie úplne. Zatmenie bude viditeľné v celej Ázii a Austrálii a v častiach východnej Európy a východnej Afriky. Mapa a informácie o zatmení NASA


6., 7. máj - Meteorický roj Eta Aquarids. Eta Aquarids je mimoriadny roj, ktorý na svojom vrchole dokáže vyprodukovať až 60 meteorov za hodinu. Väčšinu aktivity môžete vidieť na južnej pologuli. Cca 30 meteorov za hodinu môže dosiahnuť rýchlosť na severnej pologuli. Vyrábajú ho prachové častice, ktoré po sebe zanechala kométa Halley. Táto kométa bola pozorovaná už od staroveku. Meteorický roj sa odohráva každoročne od 19. apríla do 28. mája. V roku 2023 bude vrcholiť v noci 6. mája a ráno 7. mája. Pozorovanie roja bude tohto roku komplikovať spln mesiaca, ktorý zatieni všetky meteory okrem najjasnejších. Ak budete trpezliví, môžete spozorovať niekoľko dobrých. Najideálnejšie miesto pre pozorovanie bude tmavé miesto po polnoci. Meteory budú vyžarovať zo súhvezdia Vodnára, ale môžu sa taktiež objaviť kdekoľvek na oblohe.19. máj - Nový mesiac (nov). Mesiac bude na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastáva o 15:55 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci na sledovanie slabých objektov, ako sú galaxie a hviezdokopy, vás nebude rušiť mesačné svetlo.

29. máj - Merkúr pri najväčšej západnej elongácii (uhol medzi Slnkom a planétou pri pozorovaní zo Zeme). Merkúr dosahuje najväčšie západné predĺženie 24,9 ° od Slnka. Je to najlepší čas na sledovanie planéty Merkúr, lebo na rannej oblohe bude v najvyššom bode nad obzorom. Planétu pozorujte nízko na východnej oblohe tesne pred východom slnka.


Astronomické javy Jún4. jún - Spln.
Mesiac bude na opačnej strane Zeme ako Slnko a tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastáva o 03:43 UTC. Spln bol známy už prvými indiánskymi kmeňmi ako Jahodový mesiac. Nazvali ho tak preto, lebo signalizoval ročné obdobie na zber dozrievajúceho ovocia. Toto obdobie sa aj zhoduje s vrcholom sezóny zberu jahôd. Spln je tiež známy ako Ružový a Medový mesiac.


4. jún - Venuša pri najväčšej východnej elongácii (uhol medzi Slnkom a planétou pri pozorovaní zo Zeme). Planéta Venuša dosahuje najväčšie východné predĺženie 45,4 ° od Slnka. Je to najlepší čas na sledovanie planéty Venuša, lebo na večernej oblohe bude v najvyššom bode nad obzorom. Na oblohe hľadajte jasnú planétu, hneď po západe slnka na západnej oblohe.18. jún – Nový Mesiac (nov).
Mesiac bude na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastáva o 04:39 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci jún na sledovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude rušiť mesačné svetlo.

21. jún – júnový slnovrat. Severný pól Zeme bude naklonený smerom k Slnku, ktoré dosiahne svoju najsevernejšiu polohu na oblohe a bude priamo nad obratníkom Raka na 23,44° severnej zemepisnej šírky. Tento jav sa nazýva na severnej pologuli prvý letný deň (letný slnovrat) a na južnej pologuli prvý zimný deň (zimný slnovrat). Júnový slnovrat nastáva o 14:51 UTC.


Astronomické udalosti Júl

3. júl - Spln, supermesiac. Mesiac sa bude vyskytovať na opačnej strane Zeme ako Slnko a tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 11:40 UTC. Spln bol známy už prvými indiánskymi kmeňmi a nazvali ho Buck Moon. Ten názov vznikol preto, lebo samcom jeleňa začali v tomto období rásť nové parohy. Tento mesiac tiež nazývali Thunder Moon a Hay Moon. Tento Spln je prvý zo štyroch supermesiacov v roku 2023. Mesiac bude blízko najbližšieho priblíženia k Zemi a môže sa javiť o niečo väčší a jasnejší ako zvyčajne.17. júl – Nový Mesiac (nov).
Mesiac sa bude vyskytovať na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 18:33 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci júl na sledovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude rušiť mesačné svetlo.28., 29. júla - Meteorický roj Delta Aquarids.
Delta Aquarids je priemerný roj, ktorý môže na svojom vrchole vyprodukovať až 20 meteorov za hodinu. Produkujú ho úlomky, ktoré za sebou zanechali kométy Marsden a Kracht. Roj prebieha každý rok od 12. júla do 23. augusta. V roku 2023 meteorický roj vrcholí v noci 28. júla a ráno 29. júla. Spln Mesiaca zatieni väčšinu slabších meteorov. Ak budete trpezliví pozorovatelia, môže sa vám podariť uloviť pár dobrých. Najlepšie miesto na pozorovanie bude z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú vychádzať zo súhvezdia Vodnára, ale môžu sa objaviť kdekoľvek na oblohe.


Vesmírne divadlo 2023 August

1.august - Spln, supermesiac. Supermesiac, superspln alebo veľký spln je neodborné označenie astronomického javu, keď Mesiac obiehajúci okolo Zeme prechádza vo fáze splnu alebo novu perigeom a na svojej eliptickej dráhe sa najviac priblíži k planéte. Mesiac bude oproti Slnku a Zemi a pri pohľade zo Zeme bude plne osvetlený. Fáza nastane o 18:33 UTC. Spln bol známy už prvými indiánskymi kmeňmi a pomenovali ho ako Mesiac jesetera. Názov dostal preto, lebo veľké jeseterovité ryby z Veľkých jazier a iných veľkých jazier sa v tomto období dali ľahšie uloviť. Bol taktiež známy ako Mesiac zelenej kukurice alebo Mesiac obilia. Toto je druhý zo štyroch supermesiacov v roku 2023. Mesiac bude najbližšie priblíženiu k Zemi, a môže sa javiť o niečo väčší a jasnejší ako obvykle.10. august - Merkúr pri najväčšej východnej elongácii
(uhol medzi Slnkom a planétou pri pozorovaní zo Zeme). Merkúr dosiahne najväčšie východné predĺženie 27,4 ° od Slnka. Je to najvhodnejší čas na sledovanie planéty Merkúr, lebo bude na večernej oblohe v najvyššom bode nad obzorom. Merkúr hľadajte nízko na západnej oblohe chvíľku po západe slnka.12., 13. augusta - Meteorický roj Perzeidy
. Perzeidy sú na pozorovanie jedny z najlepších meteorických rojov. Na svojom maxime produkujú až 60 meteorov za hodinu. Vytvára ho kométa Swift-Tuttle. Tá bola objavená v roku 1862. Meteorický roj Perzeidy je známy tým, že produkuje veľké množstvo jasných meteorov. Meteorická sprcha sa odohráva každoročne od 17. júla do 24. augusta. v roku 2023 nastane jeho vrchol v noci 12. augusta a ráno 13. augusta. Tento rok by polmesiac nemal robiť veľké problémy. Obloha by mala byť stále dostatočne tmavá na pozoruhodné divadlo. Najlepšie miesto na sledovanie bude z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú vyletovať zo súhvezdia Perzeus, ale môžu sa objaviť aj kdekoľvek na oblohe.16. august - Nový mesiac (nov).
Mesiac bude na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 09:39 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci august na sledovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude rušiť mesačné svetlo.

27. august - Saturn v opozícii. Saturn bude najbližšie k Zemi. Jeho tvár bude plne osvetlená Slnkom. Bude jasnejší ako v ktorékoľvek inom ročnom období a bude pozorovateľný celú noc. Je to najlepší čas na pozorovanie a vytváranie astrofotografií Saturnu a jeho mesiacov. Stredne veľký alebo veľký ďalekohľad vám umožní vidieť Saturnove prstence a pár jeho najjasnejších mesiacov.31. august - spln, supermesiac, modrý mesiac.
Mesiac sa bude nachádzať na opačnej strane Zeme ako Slnko. Tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 01:37 UTC. Bude to tretí zo štyroch supermesiacov v roku 2023. Mesiac bude v polohe najbližšieho priblíženia k Zemi. Môže sa preto javiť o niečo väčší a jasnejší ako obvykle. Keďže toto bude druhý spln v mesiaci august, preto sa niekedy označuje ako modrý mesiac.


Úkaz na oblohe 2023 September

15. september - Nový mesiac (nov). Mesiac sa bude vyskytovať na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 01:41 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci september na pozorovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vás pri pozorovaní nebude rušiť mesačné svetlo.

19. september - Neptún v opozícii. Obrovská modrá planéta Neptún bude najbližšie k Zemi a jej tvár bude plne osvetlená Slnkom. Neptún bude jasnejší ako v ktoromkoľvek inom ročnom období a bude viditeľný celú noc. Je to najlepší čas na pozorovanie a vytváranie astrofotografií Neptúna. Kvôli tomu, že je extrémne vzdialený od Zeme sa iba v najvýkonnejších teleskopom bude dať pozorovať detailnejšie. Vo všetkých ostatných ďalekohľadoch sa bude javiť len ako malá modrá bodka.22. september - Merkúr pri najväčšom západnom predĺžení.
Merkúr dosiahne najväčšie západné predĺženie 17,9 ° od Slnka. Je to najlepšia doba na pozorovanie Merkúru, lebo na rannej oblohe bude v najvyššom bode nad obzorom. Merkúr hľadajte nízko na východnej oblohe chvíľku pred východom slnka.23. september - septembrová rovnodennosť.
Tento jav nastáva ak Slnko svieti priamo na rovníku a na celom svete bude takmer rovnako dlhý deň a noc. Na severnej pologuli je to tiež prvý jesenný deň (jesenná rovnodennosť) a na južnej pologuli prvý jarný deň (jarná rovnodennosť). Septembrová rovnodennosť nastane o 06:43 UTC.

29. september - Spln, supermesiac. Mesiac bude na opačnej strane Zeme ako Slnko a tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 09:59 UTC. Spln bol známy už prvým indiánskym kmeňom ako Mesiac kukurice. Toto pomenovanie dostal, lebo sa približne v tomto období zbiera kukurica. Spln je známy aj ako Harvest Moon. Harvest Moon je spln, ktorý sa každý rok vyskytuje najbližšie k septembrovej rovnodennosti. Je to tiež posledný zo štyroch supermesiacov v roku 2023. Mesiac bude v polohe najbližšieho priblíženia k Zemi. Môže sa preto javiť o niečo väčší a jasnejší ako obvykle.


Astronomické javy Október

7. október - Meteorický roj Drakonidy. Drakonidy je menší meteorický roj, ktorý produkuje len približne 10 meteorov za hodinu. Je tvorený prachovými zrnkami, ktoré po sebe zanechala kométa 21P Giacobini-Zinner. Kométa bola prvýkrát objavená v roku 1900. Drakonidy sú neobvyklou meteorickou sprchou v tom, že pozorovanie je najlepšie podvečer namiesto skorého rána ako väčšina meteorických rojov. Meteorický dážď prebieha každý rok od 6. do 10. októbra a jeho maximum v tomto roku je v noci 7. Druhá štvrť mesiaca zatemní oblohu podvečer, čo by malo byť dobré vesmírne divadlo. Najlepšie sledovanie bude podvečer z tmavého miesta, ďaleko od svetelného smogu. Meteory budú vylietať zo súhvezdia Draco, ale môžu sa objaviť kdekoľvek na oblohe.

14. október - Nový mesiac. Mesiac sa bude vyskytovať na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 17:56 UTC. Je to najlepší čas v mesiaci október na sledovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude rušiť svetlo z mesiaca.

14. október – prstencové zatmenie Slnka. Je to prírodný úkaz, ktorý nastáva, ak sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to javí tak, že z pohľadu zo zeme Mesiac úplne alebo čiastočne prekryje Slnko. Dôvod prečo je možné zo Zeme pozorovať zatmenie Slnka je ten, že pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme. Zatmenie začína v Tichom oceáne pri pobreží južnej Kanady a bude pokračovať cez juhozápad Spojených štátov a Strednú Ameriku, Kolumbiu a Brazíliu. Čiastočné zatmenie bude viditeľné vo veľkej časti Severnej a Južnej Ameriky. Mapa a informácie o zatmení NASA.21., 22. októbra - Meteorický roj Orionidy. Orionidy sú priemerným rojom, ktorý vo svojom maxime produkuje až 20 meteorov za hodinu. Vznikajú z prachových zŕn, ktoré po sebe zanechala kométa Halley. Kométa bola známa a pozorovaná už od staroveku. Meteorický roj prebieha každý rok od 2. októbra do 7. novembra. Tohto roku vrcholí v noci 21. októbra a ráno 22. októbra. Prvá štvrť Mesiaca môže večer zatieniť niektoré slabé meteory, ale krátko po pol noci zapadne. Vďaka tomu bude tmavá obloha pripravená na ranné predstavenie. Najlepšie miesto na sledovanie bude z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú vylietavať zo súhvezdia Orion, ale môžu sa objaviť aj kdekoľvek na oblohe.
23. október - Venuša pri najväčšom západnom predĺžení. Venuša bude dosahovať najväčšie východné predĺženie 46,4 ° od Slnka. Je to najlepší čas na sledovanie Venuše, lebo na rannej oblohe bude v najvyššom bode nad obzorom. Pred východom Slnka hľadajte jasnú planétu Venušu na východnej oblohe.28. október - Spln.
Mesiac sa bude vyskytovať na opačnej strane Zeme ako Slnko a tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 20:25 UTC. Spln bol známy už starý indiánskym kmeňom ako Mesiac lovcov. Toto pomenovanie dostal preto, že v tomto období opadávajú listy, zver je vykŕmená a je pripravená na lov. Spln bol tiež známy ako Cestovný mesiac a Krvavý mesiac.28. október - Čiastočné zatmenie Mesiaca. Mesiac sčasti vstúpi do úplného tieňa Zeme a časť ostáva v polotieni. Tento jav predchádza a nasleduje po úplnom zatmení. Pri tomto type zatmenia časť Mesiaca pri pohybe cez zemský tieň stmavne. Zatmenie bude môcť pozorovať v celej Európe, Ázii, Afrike a západnej Austrálii. Mapa o zatmení NASA.


Astronomické úkazy November

3. novembra - Jupiter v opozícii. Obria planéta Jupiter bude najbližšie k Zemi. Tvár Jupitera bude plne osvetlená Slnkom. Jupiter bude jasnejší ako kedykoľvek v inom ročnom období a bude viditeľný celú noc. Je to najlepší čas na pozorovanie Jupitera a jeho mesiacov a na vyhotovovanie astrofotografií (ponuku astrofotoaparátov). So stredne veľkým teleskopom by sa malo dať pozorovať niekoľko detailov v oblačných pásmach Jupitera. Teleskop s väčšou apertúrou by vám mal umožniť vidieť štyri najväčšie mesiace Jupitera, ktoré sa javia ako jasné bodky na oboch stranách planéty.

4., 5. novembra - Meteorický roj Tauridy. Tauridy sú dlhotrvajúci, menší meteorický roj, ktorý produkuje približne 5-10 meteorov za hodinu. Je nezvyčajný tým, že sa skladá z dvoch samostatných tokov. Prvý tok je produkovaný prachovými zrnkami, ktoré po sebe zanechal Asteroid 2004 TG10. Druhý prúd je produkovaný úlomkami, ktoré za sebou zanechala kométa 2P Encke. Meteorická sprcha prebieha každý rok od 7. septembra do 10. decembra. Tohto roku je jeho maximum v noci 4. novembra a ráno 5. novembra. Druhá štvrť mesiaca tento rok zatieni väčšinu slabých meteorov. Ale ak budete trpezliví, možno sa vám ešte podarí uloviť pár dobrých. Najlepšie sledovanie bude tesne po polnoci z tmavého miesta ďaleko od svetiel mesta. Meteory budú vyžarovať zo súhvezdia Býka, ale môžu sa objaviť kdekoľvek na oblohe.

13. novembra – Nový Mesiac. Mesiac bude na rovnakej strane Zeme ako Slnko a nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 09:28 UTC. Je to najideálnejší čas v mesiaci November na sledovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude pri sledovaní rušiť mesačné svetlo.

13. novembra - Urán v opozícii. Modrozelená planéta Urán bude najbližšie k Zemi a jeho tvár bude plne osvetlená Slnkom. Urán bude jasnejší ako v ktorékoľvek iné ročné obdobie a budete ho môcť pozorovať celú noc. Bude to najideálnejší čas na sledovanie Uránu. Kvôli svojej vzdialenosti sa vo všetkých ďalekohľadoch okrem najvýkonnejších bude javiť len ako drobná modrozelená bodka.17., 18. novembra - Meteorický roj Leonidy.
Leonidy sú rojom, ktorý na svojom maxime produkuje až 15 meteorov za hodinu. Roj je osobitý v tom, že má cyklónový vrchol zhruba každých 33 rokov, kedy môžete vidieť stovky meteorov za hodinu. Posledný takýto roj bol v roku 2001. Leonidy sú produkované prachovými zrnkami, ktoré po sebe zanechala kométa Tempel-Tuttle. Kométa bola objavená v roku 1865. Meteorický dážď prebieha každý rok od 6. do 30. novembra. V roku 2023 bude vrcholiť v noci zo 17. a ráno na 18. deň. Polmesiac zapadne pred polnocou a zanechá tmavú oblohu pripravenú na ranné divadlo. Najideálnejšie sledovanie bude z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú vylietavať zo súhvezdia Leva, ale môžu sa objaviť aj kdekoľvek na oblohe.27. novembra - Spln.
Mesiac sa bude vyskytovať na opačnej strane Zeme ako Slnko. Tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 09:17 UTC. Spln bol známy už starým indiánskym kmeňom a pomenovali ho ako Beaver Moon. Tento názov dostal preto, lebo to bolo ročné obdobie, kedy bolo potrebné nastražiť pasce na bobry skôr, než močiare a rieky zamrzli. Spln je známy aj ako Mrazivý Mesiac a Temný Mesiac.


Astronomické udalosti December
4. december - Merkúr pri najväčšej východnej elongácii. Merkúr dosiahne najväčšie východné predĺženie 21,3 ° od Slnka. Bude to najlepší čas na sledovanie planéty Merkúr, lebo na nočnej oblohe sa bude nachádzať v najvyššom bode nad obzorom. Merkúr hľadajte nízko na západnej oblohe tesne po západe slnka.

12. december - Nový mesiac. Mesiac sa bude vyskytovať na rovnakej strane Zeme ako Slnko. Nebude pozorovateľný na nočnej oblohe. Fáza nastane o 23:33 UTC. Bude to najideálnejší čas v mesiaci december na sledovanie slabých objektov, ako napr. galaxie a hviezdokopy, lebo vás nebude rušiť mesačné svetlo.

13., 14. december - Meteorický roj Geminidy. Geminidy sú kráľom meteorických rojov. Veľa ľudí ho považuje za najlepší meteorický dážď na oblohe. Na svojom maxime produkuje až 120 viacfarebných meteorov za hodinu. Je tvorený úlomkami, ktoré za sebou zanechal asteroid, ktorý je známy ako 3200 Phaethon. Asteroid bol objavený v roku 1982. Meteorický dážď sa odohráva každý rok od 7. do 17. decembra. V roku 2023 bude vrcholiť v noci z 13. na ráno zo 14. Pre Geminidy to bude skvelý rok. Najideálnejšie pozorovanie bude z tmavého miesta po polnoci. Meteory budú vyletovať zo súhvezdia Blíženci, ale môžu sa tiež objaviť kdekoľvek na oblohe.21., 22. december - Meteorický roj Ursids.
Ursidy sú menší meteorický roj, ktorý produkuje cca 5-10 meteorov za hodinu. Je produkovaný prachovými zrnkami, ktoré po sebe zanechala kométa Tuttle. Kométa bola prvýkrát objavená v roku 1790. Meteorický dážď sa odohráva každý rok od 17. do 25. decembra. V roku 2023 vrcholí v noci 21. a ráno 22. dňa. Dorastajúci gibbous mesiac, zablokuje väčšinu najslabších meteorov. Ak ste trpezlivý pozorovateľ, pár dobrých by sa vám malo podariť uloviť. Najlepšie pozorovanie by sa vám malo naskytnúť tesne po polnoci z tmavého miesta ďaleko od svetelného smogu. Meteory budú vyletovať zo súhvezdia Malá medvedica, ale môžu byť pozorovateľné kdekoľvek na oblohe.22. december – decembrový slnovrat.
Južný pól Zeme bude naklonený smerom k Slnku, ktoré dosiahne svoju najjužnejšiu polohu na oblohe a bude priamo nad obratníkom Kozorožca na 23,44 ° južnej šírky. Na severnej pologuli to bude prvý deň zimy (zimný slnovrat) a na južnej pologuli to bude prvý deň leta (letný slnovrat). Decembrový slnovrat nastáva o 03:21 UTC.27. december - Spln. Mesiac bude na opačnej strane Zeme ako Slnko. Tvár Mesiaca bude plne osvetlená. Fáza nastane o 00:34 UTC. Spln bol známy už prvým indiánskym kmeňom ako Studený mesiac. Toto pomenovanie dostal, lebo to je ročné obdobie, keď sa chladný zimný vzduch usadzuje a noci sú tmavé a dlhé. Spln je tiež známy ako Mesiac dlhých nocí a Mesiac pred Vianocami.
×