Doživotná záruka na produkty Levenhuk!

Čo je doživotná záruka Levenhuk?

Výrobca optický prístrojov Levenhuk si stojí za svojimi výrobkami, a preto ponúka nadštandardnú doživotnú záruku na všetky optické prístroje. Týmto krokom ubezpečuje svojich zákazníkov o vysokej kvalite každého produktu.

 

Na aké produkty sa doživotná záruka Levenhuk vzťahuje?

Doživotná záruka od spoločnosti Levenhuk sa vzťahuje na mikroskopy, ďalekohľady a iné optické produkty. Táto záruka plne platí pre chyby materiálu a spracovania. Doživotná záruka je zárukou životnosti výrobku na trhu. Na všetko príslušenstvo od spoločnosti Levenhuk sa vzťahuje záruka na chyby materiálu a spracovania na štandardné 2 roky. Pred vykonaním opravy alebo vrátenia spoločnosť Levenhuk vykoná kontrolu tovaru a následne začne reklamačný proces. Pre vykonanie reklamácie je potrebné odovzdať výrobok spoločne s dokladom o kúpe (faktúrou).

Táto záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ako sú žiarovky (klasické, LED, halogénové, úsporné a iné typy žiaroviek), batérie (akumulátory aj jednorazové batérie), elektromontážny spotrebný materiál atď.

 

Ako doživotnú záruku uplatniť?

Ku všetkým vráteným výrobkom musí byť v správnej forme priložené písomné vyhlásenie, kde bude uvedené meno, adresa a telefónne číslo majiteľa výrobku. V písomnom vyhlásení musia byť uvedené aj opisy všetkých reklamovaných chýb. Súčasti alebo výrobky, za ktoré bude poskytnutá výmena, sa stávajú majetkom spoločnosti Levenhuk.

Zákazník je pri reklamácií povinný vopred uhradiť všetky náklady na dopravu a poistenie do spoločnosti Levenhuk, prípadne k nám do e shopu TVOJFON.sk

 

Podmienky doživotnej záruky

Spoločnosť Levenhuk sa zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie na opravu alebo výmenu akéhokoľvek produktu, na ktorý sa vzťahuje táto záruka, do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že bude oprava alebo náhrada tovaru trvať dlhšie, ako 30 dní, bude o tom spoločnosť Levenhuk zákazníka informovať. Pri reklamácií si spoločnosť Levenhuk vyhradzuje právo akýkoľvek výrobok, ktorého výroba bola zastavená, nahradiť novým výrobkom porovnateľnej hodnoty a funkcie.

Doživotná záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenie z úprav, zmeny, nesprávneho použitia, nedbanlivosti, použitia nevhodných zdrojov napájania, poškodenia pri doprave, nedodržania pokynov, prípadne z akejkoľvek inej príčiny mimo rozsahu bežného používania, alebo z dôvodu poruchy, alebo zhoršenia funkčnosti v dôsledku bežného opotrebovania. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobok, na ktorom vznikla škoda v dôsledku straty, odcudzenia, pádu, nárazu alebo iného typu poškodenia či zmeny pôvodného výrobku spôsobeného zákazníkom.

 

Spoločnosť Levenhuk odmieta akékoľvek iné záruky, výslovné ani mlčky predpokladané, týkajúce sa predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel, okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dokumente o obmedzenej záruke. Hlavným záväzkom spoločnosti Levenhuk v rámci tejto obmedzenej záruky bude opraviť alebo vymeniť zárukou krytý produkt v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Spoločnosť Levenhuk nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu informácií alebo za akékoľvek všeobecné, špeciálne, priame, nepriame, alebo následné škody, ktoré môžu vyplynúť z porušenia akejkoľvek záruky alebo vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania ktoréhokoľvek produktu Levenhuk. Akékoľvek záruky, ktoré sú implikované a ktoré nemožno odmietnuť, budú obmedzené na obdobie dvoch rokov pre príslušenstvo od dátumu maloobchodného nákupu.

Spoločnosť Levenhuk si vynahradzuje plné právo vykonávať bez predchádzajúceho upozornenia úpravy akéhokoľvek výrobku, prípadne zastaviť jeho výrobu.

Záruka mimo územia USA alebo Kanady platí len pre zákazníkov, ktorí vykonali nákup u autorizovaného obchodníka spoločnosti Levenhuk, alebo od medzinárodného distribútora.

 

Odoslanie výrobkov Levenhuk k oprave

Pre čo najlepšie zabezpečenie reklamačnej zásielky Vám dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali spôsob dopravy, ktorý ponúka evidenciu pohybu zásielky a vyžaduje si potvrdenie doručenia podpisom. Pred odoslaním zásielky, si zaistite, aby boli uhradené náklady na dopravu a zásielka bola poistená na plnú reprodukčnú hodnotu. 

Správna zásielka musí obsahovať nasledujúce informácie: vaše celé meno, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu a podrobný popis problému, na ktorý uplatňujete záruku, umiestnenie problémových oblastí. V prípade potreby tieto miesta označte odstrániteľnou farbou alebo páskou.

 

Zaistite, aby na uvedenej doručovacej adrese bol v čase doručenia niekto prítomný na vyzdvihnutie

Výrobok na opravu je potrebné odosielať čistý a v pôvodnom obale.

×
your-image-description