Formulár na odstúpenie zmluvy

pre e-shop TVOJFON.sk


(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Predávajúci: MPT s.r.o. so sídlom: Okružná 32, Michalovce 071 01, IČO:  51 360 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 43189/V. Telefón: 0905871127, e-mail: info@tvojfon.sk

 

Zákazník:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:................................................................

Ulica, číslo:......................................................................................................

Mesto:.............................................................................................................

PSČ:.................................................................................................................

Telefón:...........................................................................................................

Email:..............................................................................................................

IČO:.................................................................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar: 

 

....................................................................................................................... 

Číslo objednávky: .........................................................................................

Dátum objednania:.........................................................................................

Dátum prijatia:.................................................................................................

Sumu za vrátený tovar  si želám vrátiť:........................................................

na bankový účet / IBAN /:...................................................................................

šekom na adresu: .............................................................................................Dátum:.........................                                                                                .........................................................

Podpis kupujúceho

                                                                      (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

TVOJFON.sk- Formulár na odstúpenie zmluvy stiahnuť

 

 

 
your-image-description